Sunday, June 1, 2008

QURANIC GROUP 2

KANDNGAN QG 2(1):

Bab 1 :- Aqidah
Bab 2 :- Feqah
Bab 3 :- Sirah nabawi
Bab 4 :- Petikan ayat dan Hadis Pilihan
bab 5 :- Tajwid


KANDUNGAN QG 2(2):

Bab 1 :- Tasawwuf
Bab 2 :- Akhlak
Bab 3 :- Sirah Nabawi
Bab 4 :- Petikan Ayat dan Hadis Pilihan
Bab 5 :- Tajwid

Fokos QG 2 kepada pelajar tingkatan dua yang dikategorikan sebagai marhalah Taarif 2 berdasarkan pemeringkatan tarbiah yang digagaskan oleh Imam Hasan Al-Banna.

Pelajar mula didedahkan perkara berhubung persoalan kepercayaan(aqidah) dan keikhlasan pengabdian diri kepada Rabbul Jalil.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...