Tuesday, March 24, 2009

PENGUMUMAN : PENERBITAN QG 4(1) dan QG 4(2)Alhamdulillah dalam kesibukan masa dan kekangan kerja semasa... akhirnya QG 4(1) dan QG 4 (2) telah siap diterbitkan. QG 4 adalah sambungan kepada 3 siri QG yang telah diterbitkan. Dari segi kandungan :-

Quranic Group 4(1)
Bab 1 : Fikrah
(a) Dakwah Islamiyyah
(b) Amar Makruf dan Nahi Mungkar
(c) Kembali kepada madrasah Rasulullah saw
(d) Konsep kepimpinan dalam Islam

Bab 2 : Sirah Nabawiyyah
(a) Pengkhianatan Yahudi
(b) Perang Khaibar
(c) Perang Uhud
(d) Perang Khandaq

Bab 3 : Tafsir Al-Quran dan hadis pilihan
(a) surah pilihan - surah an-Nisa
(b) hadis pilihan - Wasiat Rasulullah saw
- Kejadian Manusia dan untung nasibnya

Quranic Group 4(2)
Bab 1 : Fikrah
(a) Akhlak Qiadi dan Jundi
(b) Dakwah Fardhiyyah dan aplikasinya
(c) Tuntutan berorganisasi dalam Islam
(d) Kewajipan beramal untuk Islam

Bab 2 : Sirah Nabawiyyah
(a) Perjanjian Hudaibiyyah
(b) Perang Mu'tah
(c) Pembukaan Kota Mekah
(d) Perang Hunain
(e) Perang Tabuk
(f) Hajjatul Wada'
(g) Wafatnya Rasulullah saw

Bab 3 : Tafsir Al-Quran dan hadis pilihan
(a) Surah pilihan - al-maidah
(b) Hadis pilihan - Islam agama nasihat


Selamat Mengguna

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...